Ana Sayfa / Sağlık Bilgisi / Kadınların Gizli Derdi – Stress İnkontinans
stess inkontinans

Kadınların Gizli Derdi – Stress İnkontinans

Kadınların gizli derdi: Stress İnkontinans en kısa açıklaması ile idrar kaçırma olarak isimlendirilir.

Bir sır olarak saklamayın. Üremi olan hastalar, özellikle kadınlar, bu sorunları çok fazla gündeme getirmezler. Bu problemle karşı karşıya olan insanlar çok önemli olmasa da, hayatlarımızı tersine çevirebiliriz, bu problemler küçük değildir.

İnsanlar doğası gereği doğumdan bir süre sonrasına kadar idrarı tutamaz ve zamanla sosyal kurallara uymak için alt idrar yollarını kontrol etmeyi öğrenirler. Beyin, beyin sapı, omurilik ve mesane kasları arasındaki sistemin sürekli çalışmasında alt idrar yolunun istemli kontrolü sağlanır. Özet olarak, idrara çıkma, omuriliğe bağlı refleksleri ve beyin kontrolünü içerir. Bununla birlikte, çeşitli faktörlere (yaşlılık, aşırı kilo, doğum ve travma, sigara içme, kronik akciğer hastalığı …) uyum, kadınlarda üriner inkontinansa neden olabilir.

İdrar tutamama ya da idrar kaçırma bir hastalık mıdır?

veya idrar kaçırma olarak da bilinen “üriner inkontinans”, istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanır. Bu sosyal ve hijyenik sağlık sorunu olarak bilinir. İdrar kaçırma (idrar kaçırma ya da ) bir tanı değil bir semptomdur. Yaşla birlikte sorunların sıklığı artmasına rağmen, bu normal bir yaşlanma fenomenidir ve azımsanmayacak miktarda şikayet vardır.

İdrar tutamama (üriner inkontinans) ne zaman sorun haline gelir?

İnsanlar doğası gereği idrarı tutamayarak doğar ve sosyal kurallara uymak için alt idrar yollarını kontrol etmeyi öğrenirler. Beyin, beyin sapı, omurilik ve mesane kasları arasındaki sistemin sürekli çalışmasında alt idrar yolunun istemli olarak kontrolü sağlanır. Özet olarak, idrara çıkma, omuriliğe bağlı refleksleri ve beyin kontrolünü içerir. Bununla birlikte, çeşitli faktörlere bağlı olarak sistemler arası bu uyumun bozulması (yaşlılık, aşırı kilo, doğum ve travma, sigara içme, kronik akciğer hastalığı …)  kadınlarda üriner inkontinansa neden olabilir.

İdrar tutamamanın başka tipleri var mıdır?

Evet. 4 tip idrar kaçırma vardır. Vurgulamak istediğimiz ve bu yazıda üzerinde durduğumuz strese dayalı idrar kaçırmadır. Çünkü kadınlarda üriner inkontinansın en yaygın nedenidir. Hepimizin bildiği gibi, raporların sıklığı yaşla birlikte ortalama %15 artar ve menopozdan sonra % 20’ye ulaşır.

Kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma olan stres üriner inkontinansa ne sebep olur?

Strese dayalı idrar kaçırma; istemsiz idrar kaçırmadır ve genellikle anatomik bozukluklar ve artan karın içi basıncını artıran olaylar (öksürme, hapşırma, gülme, ağırlık kaldırma …) nedeniyle mesane kasılmalarına neden olmaksızın gelişebilir. Stres üriner inkontinansa neden olan faktörler arasında; östrojen eksikliği, doğum travması, pelvik taban yaşlanması ve dejenerasyonu, karın içi basıncı arttıran kronik akciğer hastalıkları, sigara, kronik kabızlık, obezite ve yumurtalık iltihabı sayılabilir.

Stress inkontinans nasıl teşhis edilir?

Hastalık teşhisinde, hastanın tıbbi öyküsü ilk aşamada değerlendirilir. Üriner inkontinansı olan hastalardan aşağıdaki soruları cevaplamaları istenir:

  • Hapşırma veya öksürme sırasında ağırlık kaldırırken zaman zaman idrar sızdırıyorsa veya idrar kaçıyorsa,
  • Tuvalete yetişememe nedeniyle idrar kaçırma,
  • Sık sık idrara çıkma,
  • İdrar sıkıştırması nedeniyle uykudan sık sık uyanma,
  • Son yıl içinde yatağa idrarı kaçırıldı mı,
  • Giysileri hijyen ve idrar erozyonundan korumak için kullanılan ped geçmişi var mı?

Hasta değerlendirmesinin ikinci aşaması; üriner inkontinansı olan hastaların fizik muayenesi ve alt üriner sistemi etkileyebilecek genel tıbbi problemlerin (kronik akciğer hastalığı, inme, Parkinson, diyabet, vb.) İncelenmesi.

Üçüncü aşamada idrar analizinden sonra, böbrek hastalığı, metabolik hastalık ve enfeksiyon kullanılarak ayırıcı tanı yapılacaktır. Ek olarak, doktorlara alt idrar yolu fonksiyonu hakkında nesnel kanıt sağlayan ürolojik çalışmalar vardır.

Tedavisi Var mı? Tedavi edilebilir mi?

Üriner inkontinansın ayırıcı tanısı çok kapsamlıdır. Ancak neredeyse her zaman tedavi edilebilir. Tedavinin amacı üriner inkontinansa neden olan mekanizmayı tersine çevirmektir.

kadın pelvis

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Cerrahi olmayan tedavi: Amaç istemsiz idrar kaçırma ile ilişkili faktörleri düzeltmektir. Bu yöntem, sorunu daha da kötüleştiren faktörleri (örn. Kabızlık, obezite, sigara içme, aşırı sıvı alımı) ve karın içi basıncındaki artışı dengelemek için pelvik taban kaslarını düzeltmeyi ve kapasitesini arttırmak için hastanın östrojen durumunun düzeltilmesini içerir.

Hafif üriner inkontinansta, hastanın idrar akışını durdurmak için kullanılan kasları sıkmak için 15-20 kez, günde 5 saniye, her seferinde 4 saniye ve daha sonra 5 saniye gevşemesi gerekir.

İlaçlar: Uygun koşullar altında, uzmanların mesaneye girmek için gevşeme ilaçlarını kullanmaları yararlı olabilir.

Cerrahi tedavi: Gerçek stres üriner inkontinansın gerçek tedavisi cerrahi anti-üriner inkontinanstır. Cerrahi tedavinin amacı, mesane boynunu pelvik diyaframın üstünde çıkarmak ve yüksek posterior pozisyonda stabilize etmektir. Bu amaçla günümüzde çeşitli cerrahi teknikler uygulanmaktadır.

Tedavide başarı yüzdesi nedir?

Stres üriner inkontinansı olan hastalar genel sağlık ve eşlik eden pelvik problemler dahil olmak üzere çeşitli açılardan değerlendirilmeli ve üriner inkontinansa neden olan patofizyolojiyi düzeltmek için en uygun tedavi seçilmelidir. Bu şekilde cerrahi tedavinin başarı oranı % 60-90 arası diyebiliriz.

 

Kaynakça:

http://www.turkailehekderg.org/wp-content/uploads/2014/07/c02-s02-02.pdf

https://www.ateskarateke.com/stres-inkontinans-idrar-kacirma

https://www.medipol.com.tr/bilgi-kosesi/adan-zye-saglik/stress-inkontinans

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir